info@anstallningsintervju.se

Caserbaserade anställningsintervjuer

Casebaserade anställningsintervjuer är ofta en separat del av en anställningsprocess och en av flera intervjuer. Denna intervjutyp är vanlig vid tjänster som innebär att man arbetar mycket med praktiska frågor och problemlösning.

Casebaserade intervjuer genomförs ofta som en dialog mellan intervjuare och kandidat.

Det finns olika typer av caseintervjuer:
1. Företag. Alla företag har vanliga problem. Problemlösning, relationer, lagarbete, klienthantering, grundläggande färdigheter, ledarskap, business taktik och hantering av arbetsbelastningen är vanliga områden.
2. Tidigare erfarenheter. Dessa frågor är hämtade från ditt CV och är relevanta eftersom de testar dina egna angivna nivåer avseende kompetens och kunskap. Särskilt relevant i vissa intervjuer eftersom det är en indikation på ditt vanliga arbetssätt.
3. IQ-tester. Dessa kan ske i olika former, såsom pussel eller faktiska IQ-tester. Dessa är allmänt vedertagna testmetoder.

© 2008-2021 Anstallningsintervju.se. Alla rättigheter förbehållna. Sekretesspolicy