info@anstallningsintervju.se

Frågor att ställa

Att ställa frågor till intervjuaren under en anställningsintervju signalerar att ditt jobbsökande är väl genomtänkt. Det visar även att du har intresse för företaget och dess organisation.

Här nedanför har vi sammanställt exempel på frågor och ämnen du kan ta upp vid en anställningsintervju. Memorera inte nedanstående rakt av utan sätt dig ner och fundera på om de passar för just det företaget du ska på anställningsintervju hos och om du eventuellt kan anpassa dom till just det företaget. Det ger ett bättre intryck! Exempel på frågor att ställa vid en anställningsintervju är:

 • Vilka tre nyckelfärdigheter / styrkor söker ni för denna typ av tjänst?
 • Arbetar ni mycket i projektform eller är det mycket individiellt arbete?
 • Vad skulle jag förväntas åstadkomma under de första sex månaderna på jobbet? Under det första året?
 • Hur ser en typisk karriärväg ut i er organisation för en person med min kompetens?
 • Hur utvärderas och belönas en anställd?
 • Berätta om vad för utbildningsmöjligheter ni erbjuder.
 • Vad är det mest utmanande med denna typ av jobb?
 • Hur ser ni på framtiden i er bransch?
 • Beskriv er arbetsmiljö.
 • Vilka är företagets styrkor och svagheter?
 • Vilka är era kunder?
 • Vilka är era viktigaste konkurrenter?
 • Finns det möjlighet till att arbeta i utlandet?
 • Erbjuder ni internutbildning?
 • Vilka typer av datorer och program använder ni? Kommer jag att ha min egen dator?
 • Hur skulle du beskriva ert företags kultur?
 • Hur ser er organisation ut?
 • Vad förväntar ni er av nyanställda?
 • Vilka egenskaper söker ni hos era anställda?
 • Är det här en ny position? Vad hände med den person som hade det tidigare?
 • Vad är nästa steg i anställningsprocessen?
 • Kommer jag att arbeta självständigt eller tillsammans med andra?
 • Vem blir min chef?
 • Finns det några aktuella eller kommande förändringar i organisationen (fusioner, nedskärningar)?
 • Hur många kvinnor innehar ledande positioner i ditt företag?
 • Hur många andra kandidater är det i denna fas av anställningsprocessen?
 • Hur snart kan jag räkna med att höra från er?

© 2008-2021 Anstallningsintervju.se. Alla rättigheter förbehållna. Sekretesspolicy